Productpositionering

Heeft u een nieuw product of dienst bedacht maar heeft u nog geen idee óf het verkoopbaar is en op welke manier tegen welke prijs? De Kleine Consultant kan u helpen door het maken van een productpositionering strategie.

Uw nieuwe product succesvol in de markt zetten is een uitdaging, er is immers maar 1 eerste indruk en die moet goed zijn. Hoe spreekt uw product de doelgroep aan, past het binnen hun budget en hoe gaan zij ervoor betalen? Deze vragen komen aan bod bij het bepalen van de marktpositie van uw product. Bij De Kleine Consultant onderzoeken we een aantal aspecten. 

In overleg bepalen we welke aspecten voor uw organisatie relevant zijn. Onze ervaring leert dat het er slechts 1 kan zijn, maar er ook meer dan de hier vermelde aspecten kunnen zijn. Door aan het begin van het project samen het onderzoeksvoorstel te bepalen sluit het eindadvies aan op uw wensen.

De doelgroep

We beginnen met het bepalen van de doelgroep, zodat we in alle volgende stappen hen in ons achterhoofd houden. We proberen 1 of meerdere profielschetsen te maken van de verschillende doelgroepen. Deze kunnen verschillen in leeftijd, voorkeuren, achtergronden, etc. Juist dit overzicht helpt u bij het toespitsen van uw product op hun behoeftes.

Verschillende prijsstrategiën

Grofweg is de prijs op 3 manieren te bepalen:

 1. Hoeveel is de consument bereid te betalen? De prijs kan dan gelijk zijn aan de maximale betalingsbereidheid van een consument.
 2. Hoeveel kost het produceren van het product of de dienst? Door er vervolgens een winstmarge bij op te tellen kan de verkoopprijs bepaald worden.
 3. Hoeveel vraagt de concurrentie? Uw prijs kan dan strategisch lager geplaatst worden of als luxe product juist duurder zijn.

Idealiter onderzoeken we alledrie de manieren om een compleet beeld te schetsen. Eventueel passen we het nog toe op de verschillende doelgroepen om een verschillende prijsstrategie per doelgroep te ontwikkelen. 

Betalen voor eigendom of voor gebruik?

Tot slot is de manier van betalen essentieel om te overwegen. Betaald iemand 1 keer voor oneindig gebruik van het product of de dienst, of wordt er gewerkt met een abonnementsvorm. Deze vraag is vooral relevant voor diensten en specifiek in de IT-sector. We onderzoeken door middel van interviews en enquêtes welk van de manieren uw doelgroep(en) het meest aanspreekt.

Tot slot voegen we deze drie elementen samen en presenteren we u een overzicht van de verschillende doelgroepen compleet met een advies over welke prijsstrategie en betaalmanier het beste aansluit. Zo helpen we bij het positioneren van uw product en maken wij uw organisatie groot!

Lees meer over onze strategieën voor andere organisaties

Veelgestelde vragen

 • Wat is jullie werkwijze?

  Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. 

  Het voortraject

  Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om het onderzoeksvoorstel te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om zo snel mogelijk een goed beeld van uw organisatie en product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging van uw organisatie en hoe we dit zouden kunnen onderzoeken. We stellen de scope op en vertellen u graag over vergelijkbare eerdere projecten. Het doel is om na afloop van deze bijeenkomsten te komen tot een proposal/onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe we het project willen aanvliegen. Bij goedkeuring gaan we de project-fase in. 

  Het project

  Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie. Deze tijd steken zij in onder andere:

  1. Het verzamelen van data. Zowel via deskresearch als fieldresearch. Onze consultants lezen zich in uw bedrijf, uw concurrenten en de markt en zoeken relevante data in alle openbare bronnen. Daarnaast gaan ze ook graag het veld om bijv. interviews af te nemen bij uw klanten, medewerkers en leveranciers.
  2. Het interpreteren van die data. Na het verzamelen van de data is het tijd om hier conclusies uit te trekken. Het team ontdekt bijv. trends in de data die weergeven hoe de markt zich heeft ontwikkelt en doet op basis hiervan voorspellingen voor de toekomst. 
  3. Stap 1 en 2 samen vormen een iteratief proces, waarin we op basis van data nieuwe inzichten ontdekken en op basis van die inzichten op zoek gaan naar nieuwe data. Zo blijven we onszelf uitdagen echt vooruit te kijken!
  4. Het presenteren van het advies. In de laatste stap gaan we de adviezen concreet en overtuigend maken, zodat u en uw medewerkers er iets mee kunnen. Dat betekent dat we een uitgebreide presentatie maken, met alle inzichten en vervolgstappen. Deze presenteren we vervolgens aan (een selectie van) uw organisatie. 

  Na afloop

  Een advies is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het project in contact. Sterker nog, hier beginnen we al mee de eerste week na het project! Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar uitdagingen in de uitvoering van de strategie nog liggen.

  • Een week na afloop. Het advies is gepresenteerd en u heeft er een nachtje over kunnen slapen. We zijn dan ook reuze benieuwd hoe u er nu tegen aan kijkt en of er al tractie is binnen de organisatie. Centraal staan dan ook de vraag om feedback op het project en de vraag of de eerste stappen al gezet zijn. 
  • 3 maanden na afloop. De eerste stappen zijn gezet en we hebben een moment om zowel terug te kijken als vooruit te kijken. Hoe zijn de eerste 3 maanden bevallen en hoe ziet de komende tijd eruit?
  • 6 maanden na afloop. Dit moment is vergelijkbaar met het moment na 3 maanden. Deze keer kunnen we verder terugblikken op het traject, maar vooral ook verder vooruit kijken. Welke hordes verwachten we dat er nog komen? Hoe gaan we daarmee om? Wellicht kunnen we zelfs daar een bijdrage aan leveren!

  We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van het advies en door het onderhouden van intensief contact juist na het project dragen we samen de zorg voor de implementatie van de strategie. 

 • Welke vergoeding vragen jullie voor een adviestraject?

  Geen vaste vergoeding, maar in overleg

  Voor ons een secundaire vraag, immers wij selecteren de projecten op basis van de leercurve van onze consultants. Voor u als bedrijf waarschijnlijk wél een belangrijke vraag. Helaas kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Elke organisatie die wij helpen is anders en zo ook de vraagstukken. De vergoeding die we daarom vaststellen is ook iedere keer anders, maar altijd in samenspraak en passend bij het werk dat we leveren. 

  Ons non-profit karakter

  De Kleine Consultant is een non-profit organisatie, met als doel om kleine consultants en onze klanten groot te maken. Ons succes is volledig afhankelijk van 2 factoren:

  1. Hoeveel impact maken we bij de organisaties om ons heen door hen te helpen in het bepalen van de volgende stap?
  2. Hoeveel hebben onze consultants geleerd en hebben wij hen geholpen om grote consultants te worden?

  We selecteren de projecten dan ook op basis van die 2 factoren en niet op de mogelijkheid om winst te maken. Als stichting hebben we namelijk geen winst oogmerk. Juist omdat we de leercurve van onze consultants zo belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen hen geen financiële vergoeding te geven voor het werk bij De Kleine Consultant. Wij geloven in het betalen in leerervaring en werken met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Deze financiële overweging maakt het dan weer mogelijk om onze prijs zo te bepalen dat we juist de leerzame projecten vinden. Dit maakt dat we werken met een intrinsiek gemotiveerd team tegen een concurrerende prijs voor elk type organisatie.

Lees hier andere veelgestelde vragen

Meer dan 10 jaar ervaring!

Benieuwd wat we voor uw onderneming kunnen betekenen en hoe we ons product gepositioneerd is?

Neem contact met ons op!