Marktanalyse

Wilt u graag met uw product of dienst naar een nieuwe binnenlandse of buitenlandse markt? Zeker als het goed gaat in Nederland is het verstandig om te kijken naar andere landen. De Kleine Consultant kan met een marktanalyse deze markten voor u in kaart brengen.

Een martkanalyse

Het betreden van een nieuwe markt biedt veel kansen,  maar brengt ook veel onzekerheden met zich mee. Met een marktanalyse krijgt u een duidelijk beeld van de dynamieken binnen een markt, zo kunt u met een gerichte strategie de markt betreden of juist een overwogen beslissing maken om de markt niet te betreden. In een marktanalyse kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Marktgrootte en ontwikkeling: hoeveel geld gaat er in de markt om? Is de markt groeiend, stabiel of juist krimpend? Ook de drijvers achter deze ontwikkelingen worden onderzocht.
 • Concurrentie: wie zijn de voornaamste spelers binnen de markt, hoe groot is hun marktaandeel en hoe doen zij het? Het kan bijvoorbeeld veel inzicht bieden als een grote speler niet in staat is te groeien.
 • Consumenten: wie zijn de (potentiële) klanten op deze markt, en wat zijn hun wensen? Door hier een duidelijk beeld van te hebben kunt u gericht uw product of dienst aanbieden.
 • Toetredingsdrempels: het is goed om van tevoren te weten of voor het betreden bepaalde investeringen of vergunningen nodig zijn.
 • Politieke omgeving: ook de politieke omgeving van een markt kan veel invloed hebben op hoe de markt zich beweegt en gaat bewegen.

Sommige van deze onderdelen zijn relevanter voor uw onderneming en sector dan andere. Net zoals sommige landen interessanter zijn dan andere. Het belangrijkste is dat we samen met u bepalen waar de focus komt te liggen. Alleen dan heeft het advies de meeste impact.

Aan het einde van het project heeft u een duidelijk beeld van de markten en een advies om die wél of juist (nog) niet te betreden. Zo maken wij uw organisatie groot! 

Lees meer over onze projecten

Veelgestelde vragen

 • Wat is jullie werkwijze?

  Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. 

  Het voortraject

  Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om het onderzoeksvoorstel te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om zo snel mogelijk een goed beeld van uw organisatie en product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging van uw organisatie en hoe we dit zouden kunnen onderzoeken. We stellen de scope op en vertellen u graag over vergelijkbare eerdere projecten. Het doel is om na afloop van deze bijeenkomsten te komen tot een proposal/onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe we het project willen aanvliegen. Bij goedkeuring gaan we de project-fase in. 

  Het project

  Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie. Deze tijd steken zij in onder andere:

  1. Het verzamelen van data. Zowel via deskresearch als fieldresearch. Onze consultants lezen zich in uw bedrijf, uw concurrenten en de markt en zoeken relevante data in alle openbare bronnen. Daarnaast gaan ze ook graag het veld om bijv. interviews af te nemen bij uw klanten, medewerkers en leveranciers.
  2. Het interpreteren van die data. Na het verzamelen van de data is het tijd om hier conclusies uit te trekken. Het team ontdekt bijv. trends in de data die weergeven hoe de markt zich heeft ontwikkelt en doet op basis hiervan voorspellingen voor de toekomst. 
  3. Stap 1 en 2 samen vormen een iteratief proces, waarin we op basis van data nieuwe inzichten ontdekken en op basis van die inzichten op zoek gaan naar nieuwe data. Zo blijven we onszelf uitdagen echt vooruit te kijken!
  4. Het presenteren van het advies. In de laatste stap gaan we de adviezen concreet en overtuigend maken, zodat u en uw medewerkers er iets mee kunnen. Dat betekent dat we een uitgebreide presentatie maken, met alle inzichten en vervolgstappen. Deze presenteren we vervolgens aan (een selectie van) uw organisatie. 

  Na afloop

  Een advies is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het project in contact. Sterker nog, hier beginnen we al mee de eerste week na het project! Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar uitdagingen in de uitvoering van de strategie nog liggen.

  • Een week na afloop. Het advies is gepresenteerd en u heeft er een nachtje over kunnen slapen. We zijn dan ook reuze benieuwd hoe u er nu tegen aan kijkt en of er al tractie is binnen de organisatie. Centraal staan dan ook de vraag om feedback op het project en de vraag of de eerste stappen al gezet zijn. 
  • 3 maanden na afloop. De eerste stappen zijn gezet en we hebben een moment om zowel terug te kijken als vooruit te kijken. Hoe zijn de eerste 3 maanden bevallen en hoe ziet de komende tijd eruit?
  • 6 maanden na afloop. Dit moment is vergelijkbaar met het moment na 3 maanden. Deze keer kunnen we verder terugblikken op het traject, maar vooral ook verder vooruit kijken. Welke hordes verwachten we dat er nog komen? Hoe gaan we daarmee om? Wellicht kunnen we zelfs daar een bijdrage aan leveren!

  We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van het advies en door het onderhouden van intensief contact juist na het project dragen we samen de zorg voor de implementatie van de strategie. 

 • Welke vergoeding vragen jullie voor een adviestraject?

  Geen vaste vergoeding, maar in overleg

  Voor ons een secundaire vraag, immers wij selecteren de projecten op basis van de leercurve van onze consultants. Voor u als bedrijf waarschijnlijk wél een belangrijke vraag. Helaas kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Elke organisatie die wij helpen is anders en zo ook de vraagstukken. De vergoeding die we daarom vaststellen is ook iedere keer anders, maar altijd in samenspraak en passend bij het werk dat we leveren. 

  Ons non-profit karakter

  De Kleine Consultant is een non-profit organisatie, met als doel om kleine consultants en onze klanten groot te maken. Ons succes is volledig afhankelijk van 2 factoren:

  1. Hoeveel impact maken we bij de organisaties om ons heen door hen te helpen in het bepalen van de volgende stap?
  2. Hoeveel hebben onze consultants geleerd en hebben wij hen geholpen om grote consultants te worden?

  We selecteren de projecten dan ook op basis van die 2 factoren en niet op de mogelijkheid om winst te maken. Als stichting hebben we namelijk geen winst oogmerk. Juist omdat we de leercurve van onze consultants zo belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen hen geen financiële vergoeding te geven voor het werk bij De Kleine Consultant. Wij geloven in het betalen in leerervaring en werken met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Deze financiële overweging maakt het dan weer mogelijk om onze prijs zo te bepalen dat we juist de leerzame projecten vinden. Dit maakt dat we werken met een intrinsiek gemotiveerd team tegen een concurrerende prijs voor elk type organisatie.

Bekijk de vragen van andere ondernemers

Nog niet overtuigd?

We gaan de uitdaging graag aan om u de waarde van een adviestraject bij De Kleine Consultant te laten zien. Het beste doen we dit face-to-face.

Laten we een afspraak maken