Businessmodel

Een nieuwe of tweede organisatie opzetten? Wordt de organisatie zo groot dat het overzicht uit het oog raakt? De Kleine Consultant kan met een businessmodel uw organisatie weer inzichtelijk maken of juist de fundering leggen waarop u uw bedrijf gaat bouwen.

Een business model

Bij het opzetten van een organisatie komen veel vragen naar boven, vragen die ook weer heel relevant worden wanneer de groei bijna niet bij te benen is. Ervaring leert dat dit ook vaak fundamentele vragen zijn, zoals: 'Welke waarde voeg ik precies toe voor mijn klanten en/of leveranciers?', 'Wat kenmerkt mijn doelgroep?' en 'Op welk gebied concurreren we?' of 'Hoe ziet onze kostenstructuur eruit?' 

Een bedrijfsmodel geeft antwoord op die meest fundamentele vragen en biedt daarmee een compleet overzicht van de organisatie. Daarmee is het een eerste stap voor een nieuwe onderneming. Tegelijkertijd ook noodzakelijk wanneer het erg goed gaat, juist om grip te houden op het fundament van de organisatie en tijdig bij te sturen. 

Bij het schrijven van een business model houden wij rekening met vier gebieden die we vervolgens uitdiepen. Hierbij focussen we o.a. op de volgende vragen:

 1. Klanten: Aan welke segmenten wordt het product of dienst geleverd? Hoe worden die segmenten bereikt en blijven de relaties warm?
 2. Aanbod: Waarom kiezen klanten voor u? Welke waarde voegt u toe voor hen?
 3. Infrastructuur: Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf? Hoe worden die het best ondersteund, door welke mensen en met welke partners
 4. Financiële levensvatbaarheid: Welke inkomsten en uitgaven kenmerken uw organisatie, een grote investering of juist veel variable kosten? Hoe verhouden de opbrengsten en kosten zich en hoe zijn ze over het jaar verspreid?

Welke elementen voor u het belangrijkst bepalen we in overleg. Omdat het structureren van uw organisatie centraal staat, is dit ook een traject met veel contact tussen uw en onze organisatie. Immers, alle kennis is er al, met het maken van een bedrijfsmodel structureren wij die. 

Bij het eindadvies ontvangt u van ons uw bedrijfsmodel, gestructureerd. Juist die structuur biedt overzicht en op basis van dat overzicht kan u de juiste keuzes voor de toekomst maken. Zo maken wij uw organisatie groot!

Lees meer over voorgaande adviezen

Veelgestelde vragen

 • Wat is jullie werkwijze?

  Een project bij De Kleine Consultant betekent een intensieve samenwerking tussen uw en onze organisatie, die al begint ruim voordat de consultants zich storten op het project. 

  Het voortraject

  Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om het onderzoeksvoorstel te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om zo snel mogelijk een goed beeld van uw organisatie en product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging van uw organisatie en hoe we dit zouden kunnen onderzoeken. We stellen de scope op en vertellen u graag over vergelijkbare eerdere projecten. Het doel is om na afloop van deze bijeenkomsten te komen tot een proposal/onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe we het project willen aanvliegen. Bij goedkeuring gaan we de project-fase in. 

  Het project

  Gedurende 10 weken gaat een team van 4 tot 6 consultants aan de gang met uw project. Elk van de consultants is tussen de 10-12 uur per week bezig met het onderzoeken van de beste strategie. Deze tijd steken zij in onder andere:

  1. Het verzamelen van data. Zowel via deskresearch als fieldresearch. Onze consultants lezen zich in uw bedrijf, uw concurrenten en de markt en zoeken relevante data in alle openbare bronnen. Daarnaast gaan ze ook graag het veld om bijv. interviews af te nemen bij uw klanten, medewerkers en leveranciers.
  2. Het interpreteren van die data. Na het verzamelen van de data is het tijd om hier conclusies uit te trekken. Het team ontdekt bijv. trends in de data die weergeven hoe de markt zich heeft ontwikkelt en doet op basis hiervan voorspellingen voor de toekomst. 
  3. Stap 1 en 2 samen vormen een iteratief proces, waarin we op basis van data nieuwe inzichten ontdekken en op basis van die inzichten op zoek gaan naar nieuwe data. Zo blijven we onszelf uitdagen echt vooruit te kijken!
  4. Het presenteren van het advies. In de laatste stap gaan we de adviezen concreet en overtuigend maken, zodat u en uw medewerkers er iets mee kunnen. Dat betekent dat we een uitgebreide presentatie maken, met alle inzichten en vervolgstappen. Deze presenteren we vervolgens aan (een selectie van) uw organisatie. 

  Na afloop

  Een advies is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het project in contact. Sterker nog, hier beginnen we al mee de eerste week na het project! Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar uitdagingen in de uitvoering van de strategie nog liggen.

  • Een week na afloop. Het advies is gepresenteerd en u heeft er een nachtje over kunnen slapen. We zijn dan ook reuze benieuwd hoe u er nu tegen aan kijkt en of er al tractie is binnen de organisatie. Centraal staan dan ook de vraag om feedback op het project en de vraag of de eerste stappen al gezet zijn. 
  • 3 maanden na afloop. De eerste stappen zijn gezet en we hebben een moment om zowel terug te kijken als vooruit te kijken. Hoe zijn de eerste 3 maanden bevallen en hoe ziet de komende tijd eruit?
  • 6 maanden na afloop. Dit moment is vergelijkbaar met het moment na 3 maanden. Deze keer kunnen we verder terugblikken op het traject, maar vooral ook verder vooruit kijken. Welke hordes verwachten we dat er nog komen? Hoe gaan we daarmee om? Wellicht kunnen we zelfs daar een bijdrage aan leveren!

  We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van het advies en door het onderhouden van intensief contact juist na het project dragen we samen de zorg voor de implementatie van de strategie. 

 • Welke vergoeding vragen jullie voor een adviestraject?

  Geen vaste vergoeding, maar in overleg

  Voor ons een secundaire vraag, immers wij selecteren de projecten op basis van de leercurve van onze consultants. Voor u als bedrijf waarschijnlijk wél een belangrijke vraag. Helaas kunnen we daar geen eenduidig antwoord op geven. Elke organisatie die wij helpen is anders en zo ook de vraagstukken. De vergoeding die we daarom vaststellen is ook iedere keer anders, maar altijd in samenspraak en passend bij het werk dat we leveren. 

  Ons non-profit karakter

  De Kleine Consultant is een non-profit organisatie, met als doel om kleine consultants en onze klanten groot te maken. Ons succes is volledig afhankelijk van 2 factoren:

  1. Hoeveel impact maken we bij de organisaties om ons heen door hen te helpen in het bepalen van de volgende stap?
  2. Hoeveel hebben onze consultants geleerd en hebben wij hen geholpen om grote consultants te worden?

  We selecteren de projecten dan ook op basis van die 2 factoren en niet op de mogelijkheid om winst te maken. Als stichting hebben we namelijk geen winst oogmerk. Juist omdat we de leercurve van onze consultants zo belangrijk vinden, hebben we ervoor gekozen hen geen financiële vergoeding te geven voor het werk bij De Kleine Consultant. Wij geloven in het betalen in leerervaring en werken met mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Deze financiële overweging maakt het dan weer mogelijk om onze prijs zo te bepalen dat we juist de leerzame projecten vinden. Dit maakt dat we werken met een intrinsiek gemotiveerd team tegen een concurrerende prijs voor elk type organisatie.

Andere veelvoorkomende vragen
Nieuwsgierig of wij iets voor u kunnen betekenen?

Nieuwsgierig of wij iets voor u kunnen betekenen?

Dat zijn wij ook! Er is maar 1 manier om erachter te komen of we iets voor elkaar kunnen betekenen: een verkennend gesprek.