Guesstimate EWI

Hoeveel appjes worden er dagelijks verstuurd in EWI?

Dit is de uitwerking van de guesstimate door een van onze consultants, laat het ons vooral weten als je denkt dat de guesstimate niet helemaal klopt. We staan bij De Kleine Consultant altijd open voor feedback!

EWI is tussen 06:30 en 22:30 open op een doordeweekse niet feestdag. We maken nu een guesstimate voor een dag dat EWI open is.

Er zijn twee groepen populaties binnen de faculteit te onderscheiden: medewerkers en studenten. In totaal zijn er ongeveer 22.500 studenten die aan de TU Delft studeren. EWI kent 3 bachelor opleidingen en 6 master opleidingen van de 15 en 40 totaal op de TU Delft. Er van uitgaande dat EWI opleidingen gemiddelde groottes hebben, studeert ongeveer 1/6 studenten aan de faculteit EWI. Dit staat gelijk aan ongeveer 3750 EWI studenten.

We gaan er vanuit dat de verhouding student : medewerker/professor, ongeveer 8 : 1 is. Dit staat gelijk aan ongeveer 470 medewerkers.

Van de studenten gaan we ervan uit dat op een gemiddelde dag 70% naar de faculteit toe komt. Van de medewerkers gaan we ervan uit dat op een gemiddelde dag 80% naar de faculteit toe komt.

Appjes kunnen persoonlijk of in groepsapps worden verstuurd, deze twee zullen we onderscheiden in deze guesstimate. 

Een student zal per dag met ongeveer 10 mensen appen waar hij/zij gemiddeld 10 berichtjes naar stuurt. Verder zal een student in 15 groepen gemiddeld 4 berichtjes sturen op een dag. De student zal in totaal 10 · 10 + 15 · 4 = 160 berichtjes op een dag versturen waarvan 50% als hij/zij op de faculteit is.

Een medewerker zal per dag met ongeveer 5 mensen appen waar hij/zij gemiddeld 7 berichtjes naar stuurt. Verder zal een medewerker in 5 groepen gemiddeld 4 berichtjes sturen op een dag. De medewerker zal in totaal 5 · 7 + 5 · 4 = 55 berichtjes op een een dag versturen waarvan 40% als hij/zij op de faculteit is.

Door het aantal studenten en medewerkers maal het gemiddeld aantal berichtjes dat men op de faculteit verstuurt krijgen we het totaal aantal berichtjes verstuurd in EWI: 

Totaal aantal appjes = 3750 · 0.7 · 160 · 0.5 + 470 · 0.8 · 55 · 0.4 = 210.000 + 8.272 = 218.272 appjes per dag