Anouk en Nour over een benaderingsstrategie van jongeren

Woningstichting Nieuwkoop

Woningstichting Nieuwkoop

Projectmanager Anouk Goes en consultant Nour Eldín Emara over een benaderingsstrategie van jongeren voor Woningstichting Nieuwkoop.

In het voorjaar van 2019 heeft een team consultants van vestiging Leiden zich tien weken lang gebogen over een vraagstuk van Woningstichting Nieuwkoop. Deze stichting is verantwoordelijk voor nieuwbouw en toewijzing van sociale huurwoningen binnen enkele dorpskernen van de gemeente Nieuwkoop. Zij merkte op dat een significant aantal jongeren weg leek te trekken naar de grotere omliggende steden, met een dreigende ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ van de gemeente tot gevolg.

Met name dat laatste is slecht voor een gemeente, want zonder jeugd wordt de gemeente een bejaardenhuis zonder personeel

Waar zijn de jongeren?

Om de vraag van Woningstichting Nieuwkoop voor De Kleine Consultant zo volledig mogelijk te beantwoorden kon deze het best in twee verschillende delen worden opgebroken. In de eerste plaats was zij benieuwd wie deze jongeren precies waren, en waarom zij het woonaanbod binnen de gemeente Nieuwkoop achter zich lieten. Om die reden is in de eerste vijf weken de doelgroep beter in kaart gebracht. Door een enquête (n= 305) uit te zetten in de Nieuwkoopse dorpskernen werd duidelijk dat er vier onderscheidende groepen woningzoekers waren, die ieder tevens andere woonwensen hadden.

Dit onderzoek bood strakke kaders op basis waarvan het tweede deel van de hulpvraag is uitgezet: waar lagen kansen voor de woningstichting om haar contact met de jongeren te verbeteren? Hiervoor is een focusgroep georganiseerd met de Nieuwkoopse jongeren, waar zij hun wensen met betrekking tot huisvesting en communicatie kenbaar hebben gemaakt. Ook zijn interviews afgenomen met de huurdersbelangenvereniging en de gemeente Nieuwkoop met het oog op een duurzame, gezamenlijke inspanning om jongeren aan te spreken. Als eindadvies heeft het team een drietal benaderingsstrategieën uitgewerkt om de stem van de jongeren beter aan te laten sluiten op de activiteiten van de woningstichting, en vice-versa. Door in te zetten op een vast contactpersoon, interactieve informatiebijeenkomsten en doelmatige inzet van online media beschikt de woningstichting over een meerjarenplan om jongeren aan zich te binden.

De Kleine Consultant stelde kritische vragen en wees ons erop dat we eigenlijk niet wisten wat de oorzaak was van het 'ontgroenen' van de gemeente Nieuwkoop. Door dit in kaart te brengen gaven zij ons inzicht in welke woningen waar nodig zijn en hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken.

Een leerervaring met maatschappelijke impact

Doordat de kwestie zo erg leefde binnen de gemeente, zijn zoveel mogelijk Nieuwkopers betrokken bij de realisatie van het project. Zo beschreven enkele jongeren hoe zijzelf, en vele vrienden met hen, noodgedwongen tot eind twintiger jaren bij hun ouders bleven wonen om te sparen voor een eigen huis binnen de vertrouwde dorpskern. Mede door deze verhalen werd het maatschappelijk belang van adequate huisvesting – zeker in een dorpse omgeving als Nieuwkoop – direct voelbaar, wat de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de consultants verder heeft aangewakkerd.

v.l.n.r. Nour, Melcher, Anouk, Frederique en Jari
v.l.n.r. Nour, Melcher, Anouk, Frederique en Jari

Op het gebied van communicatie ben je als projectmanager de spil tussen de verschillende partijen. Aan de ene kant moet het team blijvend worden uitgedaagd en aan de andere kant moet de klant en coach op de hoogte worden gehouden. Daarnaast leer je als projectmanager zaken uit handen te geven en het team te vertrouwen op hun kunnen. Mijn rol als projectmanager heeft mij ontzettend veel gebracht; ik (Anouk) heb veel geleerd over mijn communicatieve vaardigheden en heb ervaring op gedaan in het leiding geven. Al met al is het een project geweest dat zowel veel teweeg heeft gebracht bij het team als bij de gemeente Nieuwkoop.

Weten wat De Kleine Consultant voor u kan betekenen?

Wij zijn altijd geïnteresseerd om in contact te komen met inspirerende ondernemingen, enthousiaste studenten of leerzame partners.

Neem contact op