Eline Project Manager uit Utrecht over project Sporttop

Sporttop

Sporttop

Sporttop: je dromen waarmaken als talent

De vestiging Utrecht heeft in januari-maart 2018 tien weken aan een project gewerkt voor stichting Sporttop. Dit is een stichting die jonge topsporters ondersteunt bij de mentale en maatschappelijke uitdagingen die zij ervaren bij hun weg naar de top. Sporttop koppelt jonge sporttalenten aan (ex-)Olympiërs die hun kennis en ervaringen inzetten om de jonge sporters te helpen om zich duurzaam te ontwikkelen, in en buiten de sport.

Aangezien Sporttop een non-profit organisatie is, is zij grotendeels afhankelijk van donaties en partnerschappen. Sporttop merkte dat na de crisis van 2008 de wereld van de fondsenwerving sterk is veranderd. Ook liep zij tegen het probleem aan dat haar eigen netwerk uitgeput raakte en zij nog geen optimale manier hadden gevonden om nieuwe donateurs of partners te bereiken. Daarnaast was de propositie niet scherp genoeg en werd er te veel maatwerk geleverd waar eigenlijk onvoldoende capaciteit voor was. Dit alles leidde tot een terugloop in de inkomsten uit sponsoring en donateurs.

Marktonderzoek, propositie en marketingstrategie

De vraag aan De Kleine Consultant was om na te denken over een strategie om de inkomsten uit partners en donateurs structureel te verhogen. Dit hebben wij gedaan middels een marktonderzoek en een marketingstrategie. In het eerste deel van het onderzoek hebben wij uitgezocht hoe de zakelijke en particuliere geefmarkt in Nederland eruit ziet en wat voornaamste redenen zijn voor bedrijven en particulieren om een partnerschap aan te gaan dan wel om te doneren aan goede doelen. Ook hebben wij een onderzoek gedaan naar de best practices van andere stichtingen. Met behulp van de resultaten uit ons marktonderzoek hebben wij gevonden wie de (meest) geschikte doelgroep is voor Sporttop, welk ‘product’ zij haar partners en donateurs het best kan aanbieden en hoe zij haar huidige donatievormen kan aanpassen.

Middels onderzoek en werksessies met de klant hebben wij de propositie van Sporttop kunnen aanscherpen en een sterke boodschap kunnen ontwikkelen welke Sporttop uit kan dragen naar potentiele partners en donateurs. Ten slotte hebben wij een marketingstrategie ontwikkelt die toegespitst is op de vier fases die van belang zijn bij het werven van donateurs: het vaststellen van een duidelijke missie, visie en strategie, het vergroten van naamsbekendheid, het aanzetten tot donatie en het behoud van donateurs. Onze coach van één van de coaching partners was van grote waarde voor het structureren van het onderzoek en het geven van concrete tips hoe wij het beste ons onderzoek konden insteken.

Staat u ook voor uitdagingen?

Bent u benieuwd hoe wij u met uw uitdagingen kunnen helpen? Dit bespreken we graag met u tijdens een kop koffie!

Neem contact op