Wietse over hoe citrusschillen waarde toevoegen

PeelPioneers

PeelPioneers

In de herfst van 2017 heeft De Kleine Consultant Amsterdam een interessant project uitgevoerd voor PeelPioneers. PeelPioneers is een innovatieve en duurzame startup, erop gericht om afval uit citrusschillen om te zetten in bruikbare grondstoffen voor de voedsel-, verpakkings-, en cosmeticabranche. Hun extractieproces is al getoetst en PeelPioneers vordert snel met het binnenhalen van de benodigde investeringen. In 2018 opent PeelPioneers zijn eerste fabriek in Nederland. Ondanks deze vlotte ontwikkelingen op de Nederlandse markt had PeelPioneers echter nog nauwelijks een idee van hun internationale potentie. Deze inzichten waren zo snel mogelijk nodig om een langetermijnstrategie op te stellen.

Van vraag naar antwoord

Aan De Kleine Consultant werd gevraagd om te adviseren naar welke West-Europese regio’s PeelPioneers mogelijk uit zou kunnen breiden en wat daarvan de verwachte opbrengst zou zijn. Ons team heeft deze vraag beantwoord door te kijken naar drie hoofdcriteria:

  1. het bereikbare volume van citrusschillen,
  2. de prijs die PeelPioneers voor de schillen zou moeten betalen,
  3. het toekomstperspectief in de regio.

Wij zijn het onderzoek begonnen door te kijken naar landen als geheel, waarna er al snel een aantal afvielen en we konden inzoomen op een kleine groep landen met veel potentie. Binnen deze landen hebben we een grote hoeveelheid informatie weten te vergaren door experts te interviewen uit binnen- en buitenland, maar vooral door internationale cold calls naar interessante bedrijven en instanties. Hieruit resulteerde een onderbouwde shortlist van regio’s in West-Europa, waar wij ons advies in de eindpresentatie omheen gebouwd hebben.

Leren van de uitdagingen

Iedereen in ons team heeft zichzelf kunnen ontwikkelen in het project waar we ons tien weken mee bezig hebben gehouden. Een belangrijk leerproces was het opsplitsen en kaderen van een brede vraag, zodat we een behapbare en gerichte onderzoeksfase in konden gaan. Daarnaast hebben de consultants veel telefonische interviews afgenomen, soms met wantrouwende werknemers, soms met ervaren marktleiders en vaak in een andere taal. Dit is een vaardigheid waar ze zonder twijfel in gegroeid zijn en die essentieel was voor het uitvoeren van ons onderzoek.

Als projectmanager heb ik mijn leiderschapsvaardigheden kunnen ontwikkelen. Dit uitte zich in duidelijkere communicatie naar het team, een gestructureerde planning en een strakkere samenwerking met de coach en de vestiging.

Alles bij elkaar was dit project voor zowel de klant als voor de consultants een groot succes. De klant hebben we concrete handvatten kunnen bieden om haar internationaliseringsstrategie aan op te hangen. Het team van De Kleine Consultant heeft een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren door te werken voor een duurzame startup, waardevolle ervaring opgedaan en genoten van de samenwerking in een divers team.

V.l.n.r. Bas van Wieringen (PeelPioneers), Tessa Werter, Nadja van 't Hoff, Timo Zandstra, Sytze van Stempvoort (PeelPioneers), Wietse Steenstra, Hester Kronenberg, Neeltje Rietveld
V.l.n.r. Bas van Wieringen (PeelPioneers), Tessa Werter, Nadja van 't Hoff, Timo Zandstra, Sytze van Stempvoort (PeelPioneers), Wietse Steenstra, Hester Kronenberg, Neeltje Rietveld

Weten wat De Kleine Consultant voor u kan betekenen?

Bij dit project hebben we een toekomstvisie opgesteld en vervolgens een internationaliseringsstrategie. Wilt u ook de volgende stap maken?

Wij maken onze klanten groot!