Marcel over een internationaliseringsadvies voor een medische start-up

MoMo Medical

MoMo Medical

In september 2017 heeft de vestiging Delft tien weken gewerkt aan een project voor Momo Medical. Deze start-up, opgericht in 2016, heeft een drukgevoelige mat ontwikkeld die onder bedden in zorginstellingen geplaatst kan worden. Hiermee wordt inzicht verkregen in de lighouding van de patiënt, waarmee verpleegkundigen in een vroeg stadium doorligwonden kunnen voorkomen. Naar schatting kost de behandeling van doorligwonden in Europa 15 miljard euro per jaar.

Van vraag naar antwoord

Momo Medical heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om voet aan Nederlandse bodem te krijgen. Momenteel worden in ziekenhuizen de eerste pilots gedraaid. Om de volgende stap in het groeiproces van deze startup mogelijk te maken, vroeg de klant De Kleine Consultant om uit te zoeken welke landen in Europa de meeste potentie bieden voor een uitbreiding.

Om van zo groot mogelijk waarde te zijn voor de klant, heeft het team een tweeledig advies opgeleverd. Enerzijds is er een methode ontwikkeld waarmee potentiële landen geïdentificeerd kunnen worden. Anderzijds is er een stappenplan opgeleverd waarmee voor ieder land een specifieke toetredingsstrategie opgesteld kan worden. Voor het land waar het team op dat moment de grootste mogelijkheden zag, het Verenigd Koninkrijk, is de toetredingsstrategie bij wijze van voorbeeld uitgewerkt. Op basis van de drie pijlers: markt, klant & distributie zijn concrete aanbevelingen gedaan waarmee Momo Medical binnen 5 jaar de markt in het Verenigd Koninkrijk kan betreden.

Nieuwe ervaringen

De consultants hebben gedurende het project veel geleerd van een voorheen onbekende gezondheidszorgmarkt. Door het afnemen van klant- en expertinterviews hebben zij een algemeen beeld van de Europese ziekenhuis kunnen vormen, vervolgens is het meest veelbelovende land en zijn markt in detail bestudeerd. De combinatie van de expertinterviews en informatie uit online bronnen heeft geleid tot goed onderbouwd advies.

Daarnaast was het interessant dat we gedurende het project altijd bij de klant hebben gewerkt. Momo Medical is gevestigd in start-up incubator YES!Delft. Hierdoor hadden we voor elke werksessie een professionele werkomgeving tot onze beschikking; een vergaderruimte met tv-scherm en whiteboard. Dit kwam met name van pas tijdens de diverse brainstorms en bij het uittekenen van de storyline. Een bijkomend voordeel was dat we gedurende het project gemakkelijk met de klant om de tafel konden zitten. Dit maakte het mogelijk om in relatief korte tijd veel informatie over een onbekende markt te vergaren.

Voor de klant is er waarde toegevoegd door hen naast een uitgewerkte toetredingsstrategie ook een methode aan te reiken waarmee zij in de toekomst zelf uit de voeten kunnen. Met het advies heeft Momo Medical een eerste overzicht van onze Europese groeimogelijkheden: van een bird's eye view tot een concrete toetredingsstrategie voor het meest veelbelovende land.

Niet alleen het resultaat telt, maar ook het proces. Gedurende het project stelde het DKC team kritische vragen over de kern van ons bedrijf, onze doelstellingen en mogelijke verdienmodellen. Dit heeft ons scherper gemaakt en nieuwe inzichten opgeleverd.

Als projectmanager heb ik geleerd van mijn positie tussen het projectteam enerzijds en de klant en coach anderzijds. Waar de consultants gedurende het project steeds verder de diepte in gingen, was de communicatie met de klant en coach van een algemener niveau. Zo kwam het een enkele keer voor dat ik na een inspannend werkmoment met het team direct door moest naar een koffie afspraak met de klant. Onderweg zette ik dan snel op een rij wat voor de klant van belangrijke informatie was, en hoe ik dit kon communiceren zonder onnodig in detail te treden. Deze unieke ervaring heeft me in staat gesteld om te groeien in leiderschaps- en communicatieve vaardigheden.

V.l.n.r. Marcel, Marc, Daan, Marloes en Sebastiaan
V.l.n.r. Marcel, Marc, Daan, Marloes en Sebastiaan

Terugkijkend heeft het project voor zowel klant als team veel opgeleverd. Voor de consultants was het niet alleen een leerzame ervaring, er is voor de klant daadwerkelijk impact gemaakt. Momo Medical is momenteel bezig om op basis van het advies de mogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk verder te verkennen.

Weten wat De Kleine Consultant voor u kan betekenen?

Bij dit project hebben we een europese marktanalyse gemaakt en vervolgens een toetredingssstrategie. Wilt u ook de volgende stap maken?

Wij maken onze klanten groot!